Skadliga ämnen kan finnas vid rivningen

25 februari 2019
Skadliga ämnen kan finnas vid rivningen

När man ska utföra någon typ av rivning i hemmet är det bra att ha i åtanke att det kan finnas ämnen i byggnadsmaterialet som kan ha en negativ påverkan på hälsan. Exempel på sådant är asbest och PCB. Miramix river och sanerar asbest och PCB i Stockholmsområdet.

Läs mer även här om sanering av asbest och sanering av PCB.

Rivning och sanering av asbest och PCB

När man av någon anledning ska utföra en rivning i hemmet i Stockholm, i samband med exempelvis en mindre renovering eller total ombyggnation, kan det hända att man kommer i kontakt med ämnen som kan ha negativ påverkan på hälsan. Vid dessa tillfällen gäller det att rivningen och saneringen går till på rätt sätt för att riskerna ska minimeras.

Två ämnen som kan förekomma i ditt hem i Stockholm och som du kan komma i kontakt med vid rivningen är alltså asbest och PCB. Vid rivning och sanering av dessa två ämnen är det viktigt att tänka på säkerheten.

Asbest kan först och främst leda till skador på lungorna när de skadliga asbestfibrerna följer med luften. PCB är i sin tur organiska föreningar som är svåra att bryta ned och som kan ha en negativ påverkan på sådant som kroppens hormoner. Att vid en rivning och sanering vara medveten om dessa risker är viktigt för att hanteringen av material med ämnena ska gå till på rätt sätt. Både asbest och PCB har tidigare använts i bland annat fix och fog, golv, isolering och andra typer av material.

Rivning och sanering i Stockholm

Vid rivningar och saneringar av skadliga ämnen krävs både rätt typ av skyddsutrustning och de rätta kunskaperna. Miramix utför säkra rivningar och saneringar i Stockholmsområdet. Hör gärna av dig för din rivning och sanering. Kontakta oss

Tags: Miramix