Vad är egentligen rivning?

Vad är egentligen rivning?

När man pratar om rivning tänker många att man river ner någonting, exempelvis demolerar ett hus för att kunna bygga upp ett nytt. Men det finns olika typer av rivning och dessa kan omfatta ombyggnadsrivning, håltagning, bilning eller total rivning. 

Ombyggnadsrivning

Vi ombyggnadsrivning brukar man dela in det i två olika kategorier – lättrivning och tungrivning. Skillnaden mellan de två är att lättrivning innebär rivning av till exempel innerväggar medan tungrivning gäller mer bärande konstruktioner så som betong eller stål. Man skulle kunna säga att ombyggnadsrivning är en rivning som görs när man i samband med rivningen genomför en renovering. Ombyggnadsrivningar kan utföras ibland annat lägenheter, industrilokaler, kontor, villor eller stambyten av badrum och kök. När man gör en rivning vid renovering görs det med fördel på ett miljösäkert sätt där man sorterar avfallet och sedan lämnas på rätt tippstation.

Läs mer om våra demolering och rivningstjänster.

Håltagning och bilning

Håltagning och bilning innebär egentligen att gör hål i hårda material som betong eller andra hårda material.

 rivning

Totalrivning

Det finns ett flertal olika tekniker man kan använda sig av vid totalrivning. Många har nog sett på äldre filmer eller liknande att de använder en tung järnkula när en byggnad rivs. Detta är ett väldigt tydligt sätt att demonstrera en rivning eller demolering av en byggnad. Då svingas kulan mot byggnaden och helt enkelt slog ned den. Denna tekniken var väldigt riskfylld och inte så lätt att kontrollera.

Nu för tiden finns det betydligt enklare tekniker som används vid demolering av byggnader. Om man har rätt kompetens kan en del byggnader rivas med hjälp av att man spränger byggnaden. För detta krävs dock hög precision och det innebär också stora risker. Andra tekniker är bland annat demontering, vilket innebär att olika material demonteras och särskiljs från varandra under rivningsarbetet. 

Det finns alltså olika tekniker när det kommer till rivning och demolering beroende på vad syftet med rivningen är. Vi kan hjälpa dig med de flesta rivningar och demoleringar. Vi har lång erfarenhet och är mycket kunniga på området. Kontakta oss gärna för med information.