Kunskapsbank betong

Här nedan har vi listat vanliga frågor om betongarbeten. Klicka gärna på någon av länkarna för att se svaret på den specifika frågan.

Betong

Vanliga frågor om betongarbeten.

  • Vilka robotar funkar bra för rivning av betong?
  • Hur utförs betonghåltagning när det är armerat?
  • Vilka arbetsmiljörisker finns vid betonghåltagning / rivning av betong?

   Håltagning i betong kan innebära risker.


   Vilka arbetsmiljörisker finns vid betonghåltagning / rivning av betong?


   Olika typer av betongarbeten, som exempelvis betonghåltagning och rivning av betong, skulle kunna innebära en del arbetsmiljörisker. Miramix följer därför alltid rådande arbetsmiljöregler.


   Några risker vid betonghåltagning och rivning av betong


   Vid arbeten med betong, som betonghåltagning och rivning i betong, kan sådana risker som har att göra med platsen där arbetet utförs finnas. Det kan vara allt från buller och höga ljudnivåer till skadligt damm från exempelvis material som innehåller asbest eller damm i samband med en slipning av betong, vilket även kan utföras utöver håltagning i betong. Vid en rivning av betong kan det även finnas risk för ras om rivningen inte går till på rätt sätt.


   Med tanke på sådana risker är det viktigt att arbetena planeras. Arbetsmiljöverket beskriver hur det är viktigt att hålla koll på hur byggnaden är konstruerad, med sådant som bärförmåga och stabilitet, för att utföra en rivning på ett säkert vis. Det beskrivs även hur en rivning ska utföras av personal med rätt typ av kunskaper för att vara säker.


   Vi på Miramix har en miljöpolicy som vi ser till att hålla uppdaterad och följer lagar och föreskrifter från Arbetsmiljöverket. Vi ser även till att de som arbetar hos oss vet vilka regler som gäller genom sådant som kurser och utbildningar samt att rätt skyddsutrustning används ute på arbetsplatserna.


   Betonghåltagning, rivning av betong och annat i Stockholm


   Vi på Miramix utför bland annat håltagningar i betong och rivningar av betong runt om i Stockholmsområdet. Vi kan även bland annat hjälpa dig som under vintertiden behöver få skottat i anslutning till din privata bostad eller ditt kontor som företagare. Vi utför även saneringar inom mögel och asbest i olika typer av fastigheter.


   Läs gärna mer om de arbeten som vi utför inom betonghåltagning i Stockholm.

   Vill du bli uppringd?

   Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig

  • Kan man göra öppningar i betong utan att byggnaden rasar?
  • Vad är fördelarna med slipade betonggolv?
  • Hur slipar man betong och betonggolv?
  • Vad är betongsågning?
  • Vajersågning av betong, vad är det?
  • Vad kostar betonghåltagning?
  • Diamanthåltagning i betong, hur funkar det?