Kunskapsbank rivning

Här nedan har vi listat vanliga frågor om rivningsarbeten i Stockholm. Klicka gärna på någon av länkarna för att se svaret på den specifika frågan.

Rivning

Kunskapsbank

  • Hur vet man om det är en bärande vägg man river? Hur river man den?
  • Vad kostar en rivning? Tex att riva en altan, badrum eller ett garage?
  • Vad räknas som ett rivningsarbete?

   Rivning & Rivningsarbete - Vad menas med det egentligen?


   Ett rivningsarbete alltså ”rivning” och ”arbete” betyder enkelt uttryckt att man river ett hus eller del av hus, tex en uttjänt altan eller ett gammalt garage som gjort sitt. Ofta anställer privatpersoner, hyresvärdar eller fastighetsbolag ”rivare” eller ”rivningsfirmor” för att utföra jobbet. Arbetet är ofta slitsamt eftersom man använder släggor och hammare för att slå ner väggar. Så för en bättre ergonomi men även lösamhet använder man oftast robotar eller olika maskiner. Målet med en rivning är att riva ut allt för att sedan bygga nytt.


   Ett rivningsarbete räknas endast när man river en anläggning, eller delar av anläggning med där hela stommen tas bort. Resterna som blir kvar skrapas ihop, och slängs eller säljs vidare för återanvändning. Här finns särskilda regler om farligt avfall och deponi tex av asbest. Visst byggnadsmaterial går att sälja, tex delar i koppar har ett högt värde.   Rivningsarbete med kvalitet!


   Rivningsarbete är en form av grovjobb som behövs för att kunna bygga om eller renovera. När man river hårda material som betong, sten och tegel så använder man en så kallad bilningsmaskin som slår hål med hjälp av tryck. Att bila ner väggar är ett arbete som är bullrigt och tungt. Rivningsarbete kan kombinera arbetsuppgifter och utföra markarbeten utanför rivningen. Enkelt utryckt kan man säga att rivningsarbete gör plats för annat arbete.


   Det finns dåliga rivningar, och vissa aktörer menar att man borde införa yrkesbevis. Att riva dåligt kan utgöra en arbetsmiljörisk för dom anställda. I många fall är själva rivningstekniken ett problem. Ett annat problem är den allmänna ordningen med öppna schakt och livsfarliga öppningar. Ett riva en bärande konstruktion kräver självklart en förstudie och avlastningar så inte någon byggnadsdel kollapsar.


   Därför är det viktigt att ett rivningsarbete alltid leds av en erfaren arbetsledare, samt att arbetsmiljön utvärderas för att på så sätt minska riskerna för skador och fel. På Miramix har vi jobbat med rivning i mer än 10 år, vi jobbar säkert, tryggt och seriöst! 

   Vill du bli uppringd?

   Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig

  • Riva själv eller be om hjälp, hur ska man tänka?
  • Är rivning hälsofarligt och hur skyddar man sig?
  • När behöver man rivningslov? Behövs det också på mindre rivningar?