Asbestprov vid misstanke om asbest

Planerar du att renoverar eller riva en fastighet som är byggd innan 1980? Då är det en god idé att genomföra ett så kallat asbestprov eller asbestanalys. Asbest är ett vanligt framkommande i byggmaterial som använts under byggnationer fram till 1976 när det sedan förbjöds i Sverige. Asbest kan inte ses med blotta ögat men förekommer vanligen i b.la värmeisolering, lim, plastmattor, fönsterkitt, kakelfix och fo

Förebyggande asbestprov

Med hjälp av ett eller flera asbestprov kan man förebygga att personer som vistas i närheten av byggarbetsplatsen riskerar att andas in de farliga asbest fibrerna. Ansvaret för att säkerställa en arbetsplats från asbest ligger hos både byggherren och uppdragsgivaren. 

Ett rivningsarbete där det kan förekomma asbest få inte starta förens ett asbestprov är analyserat. Asbestprover skall tas på alla misstänkta områden och läggas enskilt i tät förslutande påsar. 

Hälsoeffekter från asbest

Asbestfibrerna som frigörs under en rivning bildar ett damm som under inandning tar sig in via luftvägarna och ner till lungorna. I lungorna kan asbestfibrerna fastna i vävnaden och med tiden bildas en bindvävsbildning som i sin tur kan utveckla en vävnadsreaktion.

Den som andats in asbest märker ingen skillnad direkt. Men med tiden kan lungorna minska sin kapacitet och symtom som hosta och andnöd kan uppstå. Inandning av långvarig asbest kan även senare i livet ge uppkomst till en rad flera sjukdomar som b.la lungcancer och asbestos..

Asbestprov från Miramix

Att arbeta med asbest kräver utbildning och strikta säkerhetsåtgärder enligt AFS 2006:1, 36§. Vi på Miramix har behörighet från arbetsmiljöverket att utföra asbestprovtagning samt hantera detta miljöfarliga avfall. 

Skulle asbest visas finnas i det kommande rivningsarbetet krävs tillstånd från miljöverket innan arbetet får påbörjas. Behöver du hjälp med att skicka in en rivningsansökan till miljöverket så hjälper vi gärna till.

Nyhetsarkiv

 • Demolering i Stockholm - Professionella Rivningstjänster från Miramix

  Behöver du demolering i Stockholm? Miramix är ditt pålitliga val för professionella rivningstjänster. Vårt erfarna team och specialiserade utrustning gör oss till det ledande rivningsföretaget i regionen. Vi erbjuder en omfattande demoleringstjänst som möter dina behov och överträffar dina förväntningar.

  Läs mer
 • Miramix som saneringsfirma!

  När du anlitar en saneringsfirma anställer du resurser med rätt kompetenser för att hantera uppkomsten av skada. Skador som till exempel brand , vatten, mögel, klotter, PBC eller asbest är vanliga uppdrag då en saneringsfirma kontaktas.

  Läs mer
 • Miramix utför rivning i Stockholm

  Har du planer inför ett rivnings arbete? Då finns det flera aspekter att ta i beaktning innan rivningen kan påbörjas . I denna nyhetsartikel vill vi på Miramix hjälpa till att skapa de bästa förutsättningarna för dig som befinner sig i startgroparna inför en planerad rivning.

  Läs mer
 • Asbestprov vid misstanke om asbest

  Planerar du att renoverar eller riva en fastighet som är byggd innan 1980? Då är det en god idé att genomföra ett så kallat asbestprov eller asbestanalys. Asbest är ett vanligt framkommande i byggmaterial som använts under byggnationer fram till 1976 när det sedan förbjöds i Sverige. Asbest kan inte ses med blotta ögat men förekommer vanligen i b.la värmeisolering, lim, plastmattor, fönsterkitt, kakelfix och fo

  Läs mer
 • Dränering av husgrund i Stockholm

  Den bästa tiden för att genomföra en dränering av husgrund är under tidig höst till sen vår, då det är som torrast i marken. Dränering av husgrund är ett stort projekt som kräver noggrann planering, beräkning av materialåtkomst samt utrustning som klarar av arbetet. Vill du skydda din fastighet och undvika att vatten tränger sig in i husgrunden under den fuktiga vintern, är det i god tid att ta kontakt med en dräneringsfirma redan nu.

  Läs mer