Fortsatt omfattande fusk med Asbestsanering!

En snabb koll i nyhetsflödet visar att fortfarande 2017 pågår omfattande fusk med Asbestsanering. Tex en egenföretagare bötfälldes nu i juli på 105.000 sek för olovlig sanering av asbest.


En enkel Google sökning på nyheter om fusk med Asbestsanering ger direkt 5-10 träffar bara på senare tid. Fallet i Skåne med böter på 105.000 sek gällde en ombyggnad av villa där vederbörande saknade utbildning, tillstånd för rivningen och man hade inte korrekt märkning av avfallet. Det är enkelt att inse att det är kostbart att fuska med asbestsanering om man får besök av Arbetsmiljöverket. 

Miramix tar hälsoriskerna på allvar

Så länge asbest ligger orört så utgör det ingen fara för människor men när man börjar greja med materialet så frigörs lätt asbestfibrer och det är just inandningen av dessa som är väldigt skadlig. I Sverige är numera asbest i yrkesmässiga sammanhang förbjudet sedan år 1982 och för att få hantera materialet som yrkesarbetare så krävs behörighet och tillstånd från arbetsmiljöverket, något som vi på Miramix självklart har.

Att som privatperson veta vad som innehåller asbest och inte är mycket svårt och här kan vi hjälpa dig som kund med en genomgående analys av ditt hem för att se vad som innehåller ämnet. Om så önskas hjälper vi dig med hela processen från utredning av vad som innehåller asbest till rivning och omhändertagande av materialet. Som privatperson om man vill slänga asbest så är det inte ovanligt att man efterfrågas en deponeringsavgift men låter du oss hjälpa dig med saneringen och avfallet så slipper du själv denna kostnad.

Som framgått så är arbete med asbestmaterial mycket hälsofarligt, vid fel hantering av asbest frigörs fibrer som sedan orsakar lungproblem och i värsta fall även cancer. Vi på Miramix är utbildade i rivning av asbest och vet hur vi skall hantera olika material på bästa möjliga sätt för att inte sprida asbestfibrerna i miljön. Vi har också all den utrustning för att skydda mot asbestfibrerna som privatpersoner ofta saknar.

Vi jobbar efter en säker metod för att inte sprida asbests i närmiljön när vi river, denna består av att vi alltid ser till att skapa undertryck i den lokal där vi river, all passering in och ut från lokalen sker vi en sluss för att inte riskera att några asbestfibrer kommer ur byggnaden och sprider sig med vinden. 

Ta en kontakt så hjälper vi dig med säker asbestsanering i hela Stockholmsregionen utan risk för böter av Arbetsmiljöverket.