Fyra nya certifierade asbestsanerare

Nu utökar vi personalstyrkan inom asbestsanering med ytterligare fyra utbildade asbestsanerare.

Speciell asbestutbildning

Allt arbete med asbest regleras av tydliga lagar och riktlinjer från Arbetsmiljöverket. På grund av hälsoriskerna krävs speciell utbildning för alla som arbetar med asbestsanering

De som arbetar med rivning måste känna till asbestens hälsoeffekter, egenskaper och förekomst. Särskild utbildning inom asbest omfattar både teoretiska och praktiska kunskaper om säkerhet och rivningsteknik och ger full behörighet. Som behörig asbestsanerare kan man arbeta med rivning av asbest vid alla arbeten som sker inom ett inneslutet område med sluss.

Säker asbestsanering

För att kunna arbeta säkert utan att utsätta personal och andra personer i omgivningen för asbest är det viktigt att följa alla krav på tillstånd, utbildning, kontroller och mätningar. Finns det misstanke om att asbest förekommer i det material som ska rivas är det viktigt att ta ett asbestprov för analys. Rivningsarbetet måste planeras noga få att allt som behövs ska finnas på plats och så att det går att jobba på ett säkert sätt. Personlig skyddsutrustning och andningsskydd måste användas och det är viktigt att utrymmet hålls rent och dammet städas bort löpande. All utrustning måste rengöras noga för att förhindra spridning av asbesthaltigt damm. Avfallet efter rivningen måste också omhändertas ordentligt och läggas i slutna förpackningar innan det lämnas till deponi.