Vi har investerat i ny traktor

Efter en ökad efterfrågan på hjälp med snöröjning under vinterhalvåret är vi glada att berätta att vi nu har köpt en ny traktor av modellen Lundberg 4220.

Miramix utför snöröjning i Stockholm.

Läs gärna mer om vår snöskottning i Stockholm

Bred maskinpark med flera traktorer

Under vintern kommer ibland stora mängder snö vilket gör att snöröjning blir nödvändigt både för privatpersoner och företag. Allt från infarter och trottoarer till parkeringar ska röjas från snön för att öka både tillgängligheten och säkerheten för dem som går eller tar sig fram med någon typ av fordon.

Efterfrågan på Miramix snöröjning har alltså ökat och vi har nu investerat i en ny traktor som gör att vi kan möta årets vinter med mer resurser än tidigare. Vi kan genom att vi nu har två stycken Lundbergstraktorer av modell 4220 samt en av modellen Wille 465 erbjuda breda tjänster inom snöröjning på små och stora ytor.

När vintern övergår till vår hjälper vi även till med sandupptagning för att få bort den sand och det grus som under vintern har placerats på gator, cykelbanor, trottoarer och annat.

Snöskottning i Stockholmsområdet

Det finns flera fördelar med att ta hjälp med snöröjningen. För det första slipper man göra det själv, vilket innebär att man får mer tid över till annat. Man slipper även de risker som kan finnas med snöröjning och snöskottning. Bland annat finns det risk för halka och att man gör illa exempelvis ryggen.

Vi hjälper både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar med snöröjning och sandupptagning. Vi tar fram avtal för som passar den enskilde kunden. Möjligen vill man som företagare ta hand om en viss skottning själv men ta hjälp med en del.

Förutom snöröjningar på marknivå, som vi nu alltså har en helt ny traktor till, utför vi även takskottningar runt om i Stockholmsområdet.

Nyhetsarkiv