Var finns asbest?

Att asbest förekommer som väggbeklädnad i form av eternitplattor och på tak känner många till, men det kan också förekomma på många andra platser som inte är lika allmänt kända. Ofta förkommer asbest i hus som är byggda eller som har genomgått en renovering under 50, 60 och 70-talet. Under denna period kände man inte till hälsoriskerna med asbest och det användes därför flitigt på grund av dess värdefulla tekniska egenskaper.

Offertförfrågan

Asbest har en hög mekanisk hållfasthet och smidighet, hög termisk beständighet, god ljud- och värmeisolerande förmåga samt hög kemisk beständighet vilket gjorde att det snabbt blev ett mycket populärt byggnadsmaterial som användes i stor utsträckning.

Läs också om våra tjänster för asbestsanering och eternithantering.

Material där asbest kan finnas

 • Isoleringsskivor i väggar och på dörrar
 • I färger och plaster
 • Klinker
 • Linoleummattor
 • Som värmeisolering kring rör och pannor
 • Ventilationskanaler
 • Som brandskydd för stålkonstruktioner
 • Elinstallationer
 • Som beklädnad på tak och fasad
 • Fix och fog till kakel
 • Lim till golv

Användning av asbest totalförbjöds under tidigt 80-tal och sedan dess sker hantering av asbest främst vid rivning. Yrkesmässig hanteringen av asbest är reglerad av Arbetsmiljöverket för att skydda de som arbetar i byggbranschen och är extra utsatta för exponering av damm. För vår egen säkerhet är vi på Miramix noga med att alltid följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter för hantering av asbest.

Vill du se exempel på ställen där asbest har använts så ta en titt i vårt asbestgalleri. Där visar vi bilder från de saneringsuppdrag vi har utfört i Stockholm.

Läs mer om "PCB Sanering" 

 

 

Referenser