Mögelsanering och fuktsanering

Fukt och mögelangrepp

Fuktskador är ett vanligt bekymmer för fastighetsägare och kan leda till hälsobesvär om man inte åtgärdar problemen. Har du problem med fukt eller mögel i din bostad? Miramix kan hjälpa dig att lokalisera orsaken till skadorna samt skadesanera området.

Tecken på fukt och mögel - Sanera nu!

Mögel trivs i fuktig miljö och uppstår oftast vid dålig ventilation eller bristfälligt fuktskydd. Ofta märker man att huset är drabbat av fukt och mögelskador genom lukt, missfärgningar, flagnad färg eller läckor. Om möglet luktar upplevs en unken och jordig lukt, dessvärre känner man ofta inte lukten så tydligt när man själv lever i den.

Inventera och sanera mögel och fuktskador

För att få bukt på problemet måste man hitta orsaken till fukten och åtgärda den samt sanera och byta ut det material som blivit angripet.  Miramix kan hjälpa er att utreda orsaker till fuktskada och mögel. Våra kompetenta utredare använder avancerade instrument för att mäta fukt och har stora kunskaper om byggkonstruktioner och hur olika material reagerar på fukt. Skadesaneringen av mögel utförs efter att skadans art och omfattning fastställts.

Mögel och hälsobesvär

Mögelsporer kan orsaka besvär vid inandning och ge upphov till allergier därför är det viktigt att åtgärda problemen så fort som möjligt. Fuktskador har även en benägenhet att öka snabbt i utbredning och bli till en mycket kostsam historia om man inte gör något åt dem omgående.

Under arbetet med att sanera mögel är det viktigt att tänka på säkerheten då mögelsporer kan spridas i luften till omkringliggande lokaler. Vissa typer av mögel är mer skadliga än andra och symptomen kan variera från person till person. Vanliga besvär av mögel är hosta, snuva, huvudvärk och kliande ögon. Vår personal har goda kunskaper om hur man utför en sanering på ett säkert sätt. Misstänker du att din fastighet är angripet av mögel är du välkommen att kontakta oss.

Läs mer om "PCB-sanering"