Olika typer av borrning i betong

27 juni 2018
Olika typer av borrning i betong

Betong är ett material av speciell hårdhet och det finns därför en del att tänka på när man ska borra i materialet. Beroende på vad syftet med borrningen i betongen är finns det olika typer av metoder.

Större och mindre borrningar i betong

Ett alternativ när man ska borra i betong är att använda sig av en så kallad kärnborrmaskin. En sådan maskin används till lite större håltagningar, som exempelvis när man vill få plats till att dra en ventilationskanal. En så kallad diamantkärnborr är en typ av borr som ofta används till sådana lite större håltagningar. För mindre håltagningar kan istället en borrhammare användas.

När man ska borra i betong görs det på lite olika vis beroende på hur stort man vill att hålet ska vara. Gäller det mindre håltagningar kan hålen borras för hand och då kan alltså exempelvis någon typ av borrhammare användas.

När det handlar om de större borrningarna i betong har de lite kraftigare maskinerna ett stativ som gör att borrningen i betongen sker på ett smidigt och säkert vis. Vid en större kärnborrning används vanligen även vatten för att kyla ned under tiden som borrningen sker.

Tänkvärt vid borrning i betong

Viktigt att tänka på om man själv ska göra en borrning i betong är att det kan finnas en del risker med att använda en maskin som man borrar med för hand. En risk är att man borrar in i sådant som armering vilket kan göra att borren slutar fungera och man förlorar kontrollen över maskinen.

Om man ska borra i betong och det gäller större och mer avancerade borrningar kan det vara bra att höra av sig till en firma som har rätt typ av utrustning som gör att borrningen sker på ett säkert vis. 

Tags: Miramix