Sanering vid vattenskada kan vara viktigt

Sanering vid vattenskada kan vara viktigt

När olyckan är framme och du får en vattenläcka kan det leda till att du får en vattenskada. Vid en vattenskada kan det vara nödvändigt med en sanering. Om en sanering inte utförs kan det nämligen innebära en del risker.

Anledningar till vattenskada

En vattenskada kan tillkomma av olika anledningar. Kanske blir det stopp i avloppet som leder till en översvämning, kanske beror det på att ett vattenrör har gått sönder eller att det av någon anledning kommer in vatten utifrån. Oavsett orsaken kan en vattenskada leda till att en sanering behövs.

I samband med att en sanering av vattenskada utförs försöker man även komma fram till orsaken till vattenskadan, om det inte redan är öppenbart. Anledningen till detta är att undvika ytterligare en vattenskada som kan behöva en sanering.

Det finns särskilda instrument som används med just syftet att hitta var en vattenskada kommer från och mäta fukten.

Hälsorisker vid en vattenskada utan sanering

Om en sanering inte utförs vid en vattenskada kan det leda till att det blir mögel i väggen, golvet eller taket där skadan skedde. Mögel har i sin tur i längden skadliga effekter. På kort sikt kan möglet leda till sådant som ont i huvudet, hosta och irriterade ögon, men på längre sikt tros riskerna för allergier och infektioner i luftvägarna öka om en sanering inte utförs.

En sanering vid vattenskada kan också vara viktigt att utföra med tanke på att fukt kan leda till ökade halter av olika slags bakterier som även dem kan ha påverkan på hälsan.

Ibland kan en vattenskada vara svår att se, men ändå leda till mögel. Några tips för att veta om man har en mögelskada, på grund av en vattenskada, som kräver sanering är att tänka på lukt och konstig färg på väggar, tak och golv.