Kunskapsbank rivning

Här nedan har vi listat vanliga frågor om rivningsarbeten i Stockholm. Klicka gärna på någon av länkarna för att se svaret på den specifika frågan.

Rivning

Kunskapsbank

  • Hur vet man om det är en bärande vägg man river? Hur river man den?
  • Vad kostar en rivning? Tex att riva en altan, badrum eller ett garage?
  • Vad räknas som ett rivningsarbete?
  • Riva själv eller be om hjälp, hur ska man tänka?
  • Är rivning hälsofarligt och hur skyddar man sig?
  • När behöver man rivningslov? Behövs det också på mindre rivningar?


   När behöver man rivningslov? 


   Om du ska riva ett hus, eller delar av ett hus, så behöver man rivningslov, i dom flesta fall. Det är för att det ska stämma överens med kommunens planer för området du bor i. Om byggnaden du ska riva är K eller Q-märkt så kan det påverka om du får tillstånd eller inte. Du måste betala för tillståndet och hur mycket man betalar skiljer sig från kommun till kommun. Det är dyrare i Stockholm än på landsorten. Det är viktigt att vara ute i god tid då handläggningstiden oftast är som på bygglov upp till 10 veckor.


   Du kan inte få rivningslov om byggnaden eller delar av den omfattas av rivningsförbud, om den behövs för bostadsförsörjning eller om den anses inneha konstnärligt eller historiskt värde. Även om du inte behöver rivningslov för sommarstugan kan det vara bra att anmäla rivningsplanerna till kommunen. Om du inte gör det löper du risk att få böter. Kolla därför alltid av med ditt lokala stadsbyggnadskontor.


   Bor du i hyreslägenhet är det vanligtvis förbjudet att riva ens tapeter utan att ha godkänt från hyresvärden. Bor du i bostadsrätt finns det vanligtvis reglerat i stadgarna vilka förändringar som du har rätt att göra och vad som kräver godkännande från styrelsen.


   När rivningslovet har beviljats ska du utse en kontrollansvarig, göra en rivningsanmälan och även skicka med en rivningsplan. Där måste du redogöra vilka material som byggnaden består av och vad du tänker göra med avfallet. Rivningsanmälan behövs inte för bygglovsbefriade byggnader, ekonomibyggnader och byggnader av hemlig natur för försvaret.


   När man inte behöver rivningslov


   Om du bara ska riva en altan så kan man även här behöva rivningslov, beroende på vad för veranda det handlar om. Om den delen av byggnaden anses tillhöra stommen, och därmed inte fristående, så behövs rivningslov. Rent formell behöver du lov när du river inom ett område med detaljplan, och även utanför ett område med detaljplan, givet att kommunen bestämt det.


   Du behöver däremot inte rivningslov om du ska riva utanför ett område med detaljplan. Du behöver heller inte lov inom ett område med detaljplan som kommunen bestämt, eller inom ett område med områdesbestämmelser. Du måste inte ha lov för att bygga skärmtak eller friggebod, såvida inte kommunen specifikt har beslutat det.


   Generellt sätt ska man alltid anmäla all byggnation eller rivningsarbete till kommunen, för att vara på den säkra sidan. Detta för att se till att miljöbalken och kulturmiljölagen följs. Hur man ansöker om rivningslov finns ofta hos din lokala byggnadsnämnd på kommunens hemsida. Rivningslovet upphör att gälla om du inte har börjat arbetet inom två år eller har avslutet inom fem år efter att du fått tillståndet.

   Vill du bli uppringd?

   Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig