Användandet av asbest genom tiderna

16 september 2020
Användandet av asbest genom tiderna

Asbest är ett material som sedan länge använts i Sverige i flera typer av produkter och byggmaterial. Asbest har flera positiva egenskaper och har länge haft många användningsområden, men som även kan vara skadligt om man kommer i kontakt med det vid exempelvis sanering. Därför är asbest idag förbjudet att använda i byggnadsmaterial och andra produkter.

Användning av asbest i Sverige

Några av asbestens positiva egenskaper som gjort att materialet varit så pass användbar är att den tål varma temperaturer, skyddar bra mot både värme och kyla samt att den tål höga ljudnivåer. Asbesten är också generellt tålig vilket gör att den har en lång hållbarhet. Anledningen till att asbesten nu är förbjuden när nya produkter och material framställs är att damm sprids från asbesten när den går sönder eller materialet tas ned och bryts. Dammet kan vara skadligt för lungorna om det andas in. Bland annat kan inandning av asbestfibrer leda till vissa typer av cancer.

I Sverige har det varit vanligt att använda asbesten i olika typer av byggnadsmaterial. Under 50- till 70-talet var det särskilt vanligt förekommande. Eftersom asbesten användes under många år finns den fortfarande kvar i många material och i många hus landet över. Några som kan vara speciellt utsatta för asbest är snickare och andra inom byggnadsbranschen som renoverar dessa gamla hus och riskerar att andas in asbesthaltigt material.

Särskild utbildning för att sanera asbest

När man ska sanera asbest är det viktigt att det sker på rätt sätt. Det damm som frigörs kan flyga runt i luften och spridas och det kan alltså vara skadligt att andas in asbesten. Är man osäker på hur en asbestsanering går till är det absolut bästa att vända sig till en firma som har kompetensen och tillstånd att sanera asbest.

Vi på Miramix har fullständig behörighet för att sanera asbest och bär alltid den nödvändiga skyddsutrustning som krävs. Vår personal går även genom en sluss varje gång som de lämnar arbetsplatsen för att säkerställa att asbesten inte ska sprida sig utanför arbetsplatsen. Vi tar säkerheten på största allvar när det gäller våra asbestarbeten, dels för att våra medarbetare ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats men även för att du som kund ska kunna känna dig säker i att anlita oss.

Läs mer om våra tjänster inom asbestsanering i Stockholm

Tags:
Taggar