Flera risker med fuktig vind

28 mars 2019
Flera risker med fuktig vind

Det finns flera risker med att ha en fuktig vind i sitt hem i Stockholmsområdet och andra delar av landet. Om man har otur kan den fuktiga vinden med tiden leda till att mögel bildas och en mögelsanering blir nödvändig.

Läs mer här om mögelsanering på vind i Stockholm

Mögelsanering kan behövas vid fuktig vind

En fuktig vind kan med tiden alltså leda till att man får mögel på vinden, vilket man vill undvika av flera anledningar. Sådant som isolering och konstruktioner i trä påverkas av möglet och kan skadas. Möglet kan också ha en negativ påverkan på dem som bor i huset och leda till en rad typer av hälsobesvär. Om problemen är långt gångna kan en mögelsanering bli nödvändig.

Det finns alltså all anledning att undvika att få problem med fukt på din vind i Stockholm. Undvika riskerna med en fuktig vind gör man rimligen genom att se till att fuktnivåerna inte blir för höga. Bland annat kan man göra vinden tätare så att fukt inte kan bildas via luft som kommer utifrån eller från resten av huset.

Skadat material på vinden kan i vissa fall behöva saneras och behandlas och det finns då olika typer av metoder. När en mögelsanering på din vind i Stockholm blir nödvändig kan det också röra sig om att man avlägsnar och byter ut material som har skadats.

Mögelsanering på vindar i Stockholm

Att man får problem med fukt på vinden, och utsätts för de risker som finns med fuktig vind, i Stockholm och andra delar av landet är vanligt.

När en mögelsanering på din vind i Stockholm blir nödvändig är det viktigt att saneringen utförs på rätt sätt. Miramix hjälper dig i Stockholmsområdet med mögelsanering och ett flertal andra typer av saneringar som kan behövas i hemmet.

Tags: Miramix