Planerar du att renovera badrummet?

Planerar du att renovera badrummet?

Går du i tankar om att renovera badrummet och har ett hus som är byggt före 1967, då skall du vara extra försiktig. Före 1967 var asbest vanligt förekommande i bland annat fästmassa och kakelfog då det visade sig ge produkten bättre egenskaper. Först mot slutet av 1970 förstod man att asbest kan vara extremt farligt för människors hälsa under inandning och orsaka lungsjukdomar som Asbestos och lungcancer.

Vad är asbest?

Asbest är ett samlingsnamn för en grupp silikatmineraler som man finner naturligt i berggrunder. Genom att krossa stenar kan man separera asbestfibrerna från bergmaterialet. Under 1800-talet hittade man fördelar med att använda asbest som bland annat gav hög kemisk bestämdhet, god ljud- och värmeisolering samt brandmotstånd. Detta gjorde ämnet populärt att använda sig av i framför allt husbyggen och renoveringar. I fast material är asbest ofarlig men under en rivning frigörs asbestfibrerna som ett dammoln och kan sväva i luften under en lång tid.  

Under en badrumsrenovering kan du hitta asbest i följande material:

  • Brandisoleringen
  • Rörisoleringen
  • Lim till plastmattor
  • Fäst och fogmassor för kakel
  • Mellanväggar
  • Spackel, gips och kalk.
  • Ventilationskanaler

Hur får jag reda på om det finns asbest i mitt badrum?

Om du planerar en renovering och är osäker på när badrummet byggdes så är det en god idé att göra ett asbestprov. För att få arbeta professionellt med asbest och asbesthaltiga material behöver man tillstånd från Arbetsmiljöverket. Om provet skulle visa att det finns asbest så krävs speciella skyddsåtgärder, skyddskläder och utbildning för att förhindra exponering av asbestdamm vid arbetet. Bor du i Stockholmsområdet och behöver hjälp med att genomföra ett asbestprov eller analys av ditt badrum så hjälper vi på Miramix gärna till. Mer om asbestprov kan du läsa på vår sida "Asbestprov & asbestanalys".

Vi skyddar våra medarbetare och omgivningen

Genom att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter vid en asbestsanering kan vi på Miramix erbjuda våra kunder och medarbetare en säkrare hantering av asbestmaterial. Den mest utsatta målgruppen är personer inom byggbranschen som VVS-installatörer, rivningsarbetare, snickare, takläggare med flera. Men även personal som arbetar inom städ och fastighet.