Åtgärder för ett fuktigt hus

19 september 2018
Åtgärder för ett fuktigt hus

Mögel och fuktskador är något som man kan få problem med i sitt hus om huset utsätts för mycket vatten och fukt. För att undvika den här typen av problem är det bra att säkerställa att huset är torrt, speciellt i sådana utrymmen där fukt är vanligt förekommande.

Håll koll på husets fuktiga områden

Det som brukar kallas för fukt består av vattenånga och när man mäter fukten är det antalet procent vattenånga i luften som mäts. Om fuktigheten är runt 70 procent eller högre kan problem med mögeltillväxt uppstå.

Det finns ett antal utrymmen i ett hus som vanligen brukar kunna vara särskilt utsatta för fukt. Det är exempelvis i sådant som badrum, tvättrum, på vinden och i krypgrunden om huset har en sådan. Dessa utrymmen är det viktigt att ha särskild koll på.

Det finns ett antal saker som man kan göra för att minska riskerna med att få problem med fukt och mögel. Bland annat är det bra att se över ventilationen i utrymmen som utsätts för vatten, som exempelvis badrummet. Sedan kan man även använda sig av avfuktare i fuktiga utrymmen som tar upp den fuktiga luften och gör utrymmet torrare.

Välj rätt typ av avfuktare

När man får problem med fukt kan det bli aktuellt att ta hjälp med en sanering om något material har blivit skadat. Om det endast handlar om att fuktnivåerna är höga kan alltså istället någon typ av avfuktare användas för att få bukt med problemen. Det kan vara en så kallad kylavfuktare eller sorptionsavfuktare.

När man väljer avfuktare är det viktigt att välja en som har en bra kvalitet för att fukten ska hållas borta och problemen kunna åtgärdas. Det allra viktigaste för den som vill hålla mögel borta är alltså att hålla huset torrt.

Tags: Miramix