Asbestsanering av rör, Björngårdsvägen

  • Sanering
  • Rivning av asbest
  • Asbestsanering
  • Asbest rivning
  • Sanering av asbest
  • Saneringsarbete
  • Asbestrivning
  • asbestsanering
Asbestsanering av rör i hela fastigheten.

Asbest var innan man upptäckte hur farligt det var ett material som användes mycket flitigt inom byggnadsbranschen. Det användes till en rad olika saker, bland annat applicerade man asbest på olika ytor för att brandsäkra detta område. Vanligt var också att det användes i rörsystemen i byggnader. Asbest är därför vanligt förekommande som värmeisolering kring rör och pannor i äldre hus. Eftersom asbest är direkt hälsovådligt jobbar man i Sverige hela tiden för att identifiera och avlägsna så mycket asbest som möjligt från hus, hem och offentliga byggnader av allehanda slag.

När man sanerar asbest är det viktigt att arbetet utförs i enlighet med de säkerhetsföreskrifter som finns. Asbestdamm som sprids fritt vid en rivning är mycket farligt och kan orsaka stora skador på människokroppen. Därför är det mycket viktigt att saneringen görs av auktoriserad personal som vet vad de sysslar med. Miramix har alla tillstånd och behörigheter som krävs för att arbeta med asbest. Vi kan inventera, sanera och riva byggnader med asbest i enlighet med säkerhetsreglerna.

Läs mer på vår sida om Asbestsanering!

Miramix har bland annat fått i uppdrag att utföra asbestsanering av rör i en hel fastighetsenhet på Björngårdsvägen. Alla rörinstallationer i byggnaden ska saneras - det är ett mycket omfattade jobb.