Sanering av 350m vattenledningar i Stockholm

  • sanering
  • Sanering Stockholm
  • grävmaskin
  • sanering vattenledningar
  • miramix bil
Vi på Miramix utför asbestsanering i många olika miljöer. Ett av våra senaste projekt gällde sanering av vattenledningar i Stockholm. Vattenledningarna sträckte sig sammanlagt 350 meter.

Sanering vid utomhusarbeten

Vid utomhusarbeten är det lika viktigt att följa föreskrifter kring asbestsanering som vid arbeten inomhus. Vi på Miramix har tillstånd från Arbetsmiljöverket för rivning och hantering av asbesthaltigt material och vi följer alltid gällande regler.

Vår personal använder alltid skyddskläder och personlig skyddsutrustning för att kunna arbeta på ett säkert sätt utan att riskera sin hälsa.

För att skydda omgivningen är det viktigt att förhindra spridning av det hälsofarliga dammet som blir vid rivning. Reglerna för asbesthaltigt material utomhus omfattar bland annat avgränsningar av arbetsområdet samt skyltning för att förhindra att obehöriga får tillträde till området. Ibland kan ytor i anslutning till området behöva täckas med plast eller markduk för att underlätta städning.  Det kan också vara aktuellt att stänga av ventilationen och täta ventiler om rivningen sker i anslutning till en byggnad.

 

Avfallshantering vid asbest

Efter saneringen måste avfallet tas om hand om på ett korrekt sätt. Ytor som kan ha utsatts för damm måste dammsugas och allt spill omhändertas. Avfallet paketeras i täta förpackningar och förses med märkning där det tydligt framgår att avfallet innehåller asbest för att sedan lämnas in på miljöstation.

Önskar ni professionell hjälp med sanering av asbest eller andra rivningsarbeten är ni välkomna att kontakta oss på Miramix. Vi är ett väletablerat företag och utför byggtjänster inom rivning, sanering och håltagning. Våra anställda hjälper er med allt från provtagning till kontakter med myndigheter och ser till att saneringen sker på ett tryggt och säkert sätt. Vi vänder oss både till privatpersoner och företag i Stockholm.

Tveka inte att kontakta oss. Genom att använda vårt formulär för offertförfrågan är det enkelt för dig att ta kontakta med oss. Vi återkommer med ett offertförslag så snart som möjligt.