Rivning av serverhall

  • rivning
  • rivning av eternittak
  • rivning av serverhall
  • rivning av serverhall
  • rivning av serverhall
  • rivning
Vid en renovering är det fota mycket som ska rivas och sedan även fraktas bort. Vi ett av våra jobb rev vi en serverhall på Götgatan samt transporterade bort massorna. Miramix hjälper både företag och privatpersoner med rivningsjobb i Stockholm.

Större och mindre rivningar

Vid alla typer av rivningar finns det mycket som man måste ha i åtanke för att det ska gå till på rätt sätt. Bland annat skiljer det sig från rivning till rivning när det gäller vilken metod som ska användas vid arbetet. Vid en rivning är det även viktigt att ta hand om det avfall som uppkommer på rätt sätt.

En rivning kan göras av skilda anledningar. Det kan vara att en så kallad totalrivning blir nödvändig för att man ska göra en stor renovering och bygga nytt. Det kan också röra sig om en mindre rivning exempelvis vid en ombyggnad av ett badrum eller en tvättstuga.

Vi står till tjänst vid både större och mindre rivningsprojekt. För oss är det viktigt att kunderna är nöjda därför försöker vi alltid uppfylla kundernas önskemål och behov. Vi arbetar så snabbt och effektivt som möjligt utan att ta några säkerhetsrisker och försöker alltid kommunicera med kunden så vi kan planera vårt arbete på bästa sätt och störa den ordinarie verksamheten så lite som möjligt.

Vid rivningen på Götgatan handlade det alltså om att riva en serverhall och sedan transportera bort avfallet från rivningen.

Rivningar i Stockholm

Behöver du hjälp med rivning i samband med ombyggnad, renovering eller fullständig demolering så är du välkommen att kontakta oss på Miramix. Vi hjälper också till med bortforsling av rivningsmaterialet och städar upp efter oss innan vi lämnar uppdraget.

Se gärna bilderna från rivningen på Götgatan. Läs också mer om våra tjänster inom rivningar.