Rivning av balkong i Segeltorp

  • Renovering av balkong
  • Balkongrenovering
  • Rivning vid balkongrenovering
  • Balkongrenovering
  • Betongsågning vid balkongrenovering
  • Betongsågning och rivning av gammal balkong
  • Rivning av balkong i Segeltorp
  • Grävmaskin vid balkongrivning i Segeltorp
I vårt senaste projekt fick vi på Miramix i uppdrag att hjälp en kund med rivning/sågning av 60m2 armerat betongbjälklag.

Rivning av balkong

Vissa saker är lättare att riva än andra, balkonger kan beroende på konstruktion och placering vara av det mer komplicerade slaget. Det är viktigt att rivningen och renoveringen utförts korrekt för att inte fastigheten skall komma till skada. Förutsättningarna är alltid olika inför varje rivning. Balkongens placering på byggnaden, hur högt den sitter, hur den är konstruerad, materialval med mera påverkar själva rivningsarbetet. 

I vårt senaste projekt fick vi på Miramix uppdraget att riva en balkong hos en kund i Segeltorp. Balkongen var av gjuten betong och armerad. För att riva den på ett säkert sätt använde vi en betongsåg och plockade ner den i sektioner.

Rätta kunskaper för rivning

En balkong fyller en viktig funktion för de boende. Dels erbjuder den ett extra rum för utomhusvistelse i hemmet. Den kan också vara en estetisk detalj på fastigheten. Ofta sitter balkongen i ett utsatt läge där materialet tar skada och försämras med tiden.  Det är inte alltid skadorna är synliga, det finns vissa detaljer som man kan vara extra uppmärksam på. Blir vatten stående på balkongen efter regn? Har golvet på balkongen blivit ojämnt och lutar?  Då kan det vara bra att låta en kunnig göra en besiktning. Även om det inte finns några skador kan det naturliga slitaget göra att man behöver renovera balkongen.

När man ska utföra rivningar inför renoveringar och ombyggnationer krävs det både kunskap och rutin. Vi på Miramix har både erfarenheten och utrustningen för att hjälpa dig att riva din balkong. För att underlätta för våra kunder tar vi efter arbetet hand om avfallet och ser till att detta sorteras.

Hör av dig till oss!

Vi på Miramix har omfattande kompetens inom rivning av balkong och vi har all utrustning som behövs för att uppnå ett  gott resultat. Kontakta oss för mer information eller om du har några funderingar gällande rivning i Stockholm