Rivning av asbestcementplattor

  • Rivning asbest
  • Rivning av asbestcementplattor på tak
  • Asbestrivning på tak
  • Miramix river asbest
  • Rivning av asbest på tak
  • Hantering av asbest
  • Asbestrivning på tak
  • rivning eternittak
Miramix river 180m2 tak gjort av asbestcementplattor

Asbestcement kallas även eternit och är ett mycket hållbart material. På grund av hälsoriskerna vid rivning är det förbjudet att använda sedan 70-talet.

Miramix har tillstånd från Arbetsmiljöverket att hantera asbest. Kontakta oss om du vill veta mer.