Rivning innertak

Rivning av innertak på Schottisvägen

Miramix utför rivning av innertak hos privat kund.

Läs med om rivning i Stockholm