Rivning av eternitfasad

 • rivning eternit
 • rivning eternit
 • rivning eternit
 • rivning eternit
 • rivning eternit
 • rivning eternit
 • rivning eternit
 • rivning eternit
 • rivning eternit
 • rivning eternit
 • rivning av eternitfasad
Vi gör olika typer av rivningar runt om i Stockholmsområdet. Ett rivningsarbete som kräver särskild försiktighet är rivning av material av eternit. Vid ett av våra arbeten rev vi eternitfasad på två stycken hus i Bromma i Stockholm.

Rivning med fokus på säkerheten

Många som äger hus med eternitfasad vill ta bort plattorna, trots att eterniten är underhållsfri, brandhärdig och börjar få kultstatus. Detta för att eternit innehåller asbest som har varit känd för att skapa hälsoproblem.

När material med asbest är helt finns det inga risker men när materialet bryts och går sönder kommer fibrer från asbesten ut i luften. Om dessa kommer med ned i lungorna med inandningsluften kan det leda till olika typer av besvär och sjukdomar. Det är därför viktigt att ta hand om rivningen för att undvika att bryta eller skada plattorna och därmed undvika att asbestdammet sprider sig.

Som privatperson får du enligt lagen själv riva och sanera material med asbest, som en eternitfasad, men eftersom det finns hälsorisker kan det vara en bra idé att istället ta hjälp med rivningen av ett företag som har rätt kompetens.

Som ett företag som ska hantera eternit och annat material som innehåller asbest behöver man tillstånd från Arbetsmiljöverket som säkerställer att rätt kunskaper finns inom företaget. Vi på Miramix har fullständig behörighet gällande rivning av asbest och eternit. Vi kan därför säkerställa ett högkvalitativt arbete mot våra kunder.

Saneringar och provtagningar av asbest

Förutom rivningsarbeten och saneringar av material som innehåller asbest kan vi På Miramix även hjälpa till med ett asbesttest och provtagning om det finns misstanke om att visst material innehåller asbest.

Se gärna bilderna från arbetet med rivningen av eternitfasaderna i Bromma. Läs även gärna mer om vad vi kan erbjuda inom asbestsaneringar.