Rivning av eternittak

  • Rivning eternittak
  • Rivning av eternit på tak
  • Eternit på tak
  • Miramix river eternit
  • Rivning eternittak
  • rivning eternittak
Rivning av 1000 kvm eternittak i Solna

Miramix har stor erfarenhet av rivning av eternitbeklädda fasader och tak. Ett av de många uppdrag som vi utfört var en rivning av ett 1000 kvm stort eternittak i Solna. Eternit är ett asbesthaltigt material som var vanligt som takbeklädnad tidigare, men är numera förbjudet.

Läs mer om hu vi kan hjälpa dig med rivning av eternittak

När det gäller rivning av eternit är det av allra högsta vikt att rivningen som görs sker på rätt sätt eftersom dammet som frigörs är mycket hälsofarligt och kan leda till en rad mycket obehagliga sjukdomar. Det kan bland annat orsaka luftvägsbesvär och tumörer. På grund av de höga halterna av hälsofarliga ämnen i eternit jobbar man med att avlägsna så mycket som möjligt av det material som finns i våra hus och andra byggnader.

För att få arbeta med material som innehåller asbest måste man ha en viss behörighet och tillstånd från Arbetsmiljöverket. Allt detta är naturligtvis för att inte vem som helst ska kunna ge sig på rivningar av den här typen och på så sätt riskera att utsätta sig själv och människor i sin omgivning för en onödig hälsorisk. Miramix arbetar alltid i enlighet med de säkerhetsföreskrifter som omgärdar asbestsanering för att minimera riskerna så mycket som det bara går.