Pipersgatan

  • Asbestsanering fasadfärg
  • Asbestsanering av färg på fasad
  • Asbestsanering av fasad
  • Asbestsanering
  • Fasadfärg med asbest
  • Sanering av asbest på fasad
  • Säker asbestsanering
  • asbestsanering
Asbestsanering av färg på fasad.

Just nu utför Miramix asbestsanering av färg på en husfasad på Pipersgatan i centrala Stockholm. Miramix har utfört asbestsanering av färg på hela huset. Fasaden upptar en yta som är hela 1200 m2 stor. Asbest användes mycket flitigt under 40- till 70-talet i de byggnader som uppfördes. Har du ett hus som byggdes eller renoverades under denna period finns det en stor chans att det kan förkomma asbest någonstans i byggnaden. Materialet användes till många olika saker och förekommer även i vissa material såsom till exempel eternit, ett mycket vanligt byggnadsmaterial. Asbest användes även som brandskydd eller som isolering i rörinstallationer och ventilationsanläggningar och kanaler.

Vi hjälper till med asbestsanering i Stockholm

Miramix medarbetare har behörighet att utföra allt från inventering av asbest till rivningar av material som innehåller asbest och sanering av miljöer där materialet förekommer. Eftersom asbest är så skadligt för människors hälsa gäller det att detta material hanteras på rätt sätt när det rivs.

Dammet som frigörs vid rivning sprider sig i luften och kan vid inandning orsaka många olika skador och sjukdomar i luftvägarna och lungorna. Miramix har tillstånd från Arbetsmiljöverket att hantera detta farliga material och ser alltid till att arbeta i enlighet med de rutiner och säkerhetsföreskrifter som gäller vid hantering av asbest.