Rivning av eternit

Rivning av eternitkanal på Pliggvägen.

Miramix river eternitkanal i köket hos privatkund.

Läs mer om våra tjänster inom rivning av eternit.