Rivning av betongplatta i Djursholm

  • rivningsfirma inomhus
  • betongsågning
  • rivning golv
  • rivning betonggolv
  • bilning
  • rivning
  • bilning med miramix
  • Rivning av betongplatta
Vi på Miramix erbjuder flera typer av tjänster inom rivning och demolering i Stockholmsområdet. Vid ett av våra uppdrag rev vi en betongplatta av 250m2 i en byggnad i Djursholm.

Flera typer av rivningar – både inomhus och utomhus

Vi på Miramix utför rivningsarbeten av olika slag, både inomhus och utomhus. Det kan vara allt från mindre rivningar i samband med en renovering som rivning av badrum och kök. Men det kan också vara en större rivning som rivning av fasader, tak och väggar. Utomhus kan det istället vara en demolering av en veranda, ett garage eller ett hus. Oavsett vad du har för mål eller behov med ditt rivningsprojekt finns vi här att hjälpa dig. 

Vid uppdraget med rivningen i Djursholm rev vi en betongplatta på cirka 250 m2. I uppdraget ingick även bilning i betongen, samt bortforsling av rivet material. När vi utför rivningar tar vi hand om det avfall som uppstår på ett så säkert sätt som möjligt. Allt avfall sorteras i säckar och containrar som sedan hämtas upp av en miljöentreprenör. Vi strävar även efter att hålla arbetsplatsen i ett bra skick genom att spärra av platsen och använda så kallade dammfällor som samlar upp sådant damm som uppstår i samband med rivningen. 

Rivning av betongplatta

Behöver du riva en betongplatta? Vi på Miramix står till din tjänst med vår expertis och erfarenhet inom rivningsbranschen. Vårt team av kunniga yrkesmän hanterar rivning av betongplattor med precision och effektivitet. Välkommen för kontakt!