Sanering i samband med rivning

  • Rivning och sanering
  • Sanering och rivning utförd av Miramix
  • sanering och rivning
I samband med att fastigheten om 50 kvm skulle rivas utförde Miramix sanering av eternittak och fasad.

Miramix utför ofta saneringar av olika slag. Vanligtvis görs dessa saneringar i samband med rivning av byggnader. Det kan till exempel vara så att vissa material som bearbetas under rivningen kan innebära hälsorisker för de som kommer i kontakt med det. Ett sådant ämne är till exempel asbest. I samband med att en fastighet med en yta på 50 kvm skulle rivas utförde Miramix sanering av dess eternittak och fasad. Eternit är en slags asbestskiva som tidigare, under 1900-talet, ofta användes i fasader, tak och liknande. Materialet var väldigt populärt då det har en stark motståndskraft och kunde användas i en rad olika syften.

Eternit är väldigt beständigt och har en lång livslängd, vilken var en anledning till att användningen blev så utbredd. Eternit dammar när man river det och i detta damm finns det asbestpartiklar som är mycket farliga för oss människor om vi skulle råka andas in det.

Läs mer om sanering i samband med asbest och eternit.

När man river eternit och andra material som innehåller asbest är det därför viktigt att arbetet utförs av kunniga och professionella aktörer som har behörighet att utföra den här typen av arbeten. Asbest måste hanteras på ett mycket specifikt sätt och det är inte alla som har den rätta kunskapen.