Rivning av eternit tak

  • rivning eternit
  • rivning av eternit
  • rivning av eternit
  • rivning av eternit
  • rivning eternit
  • rivning eternit
  • rivning av eternit
  • tak sanering
Vi gör många typer av rivningsarbeten runt om i Stockholm. Ett rivningsarbete som särskilt kräver att man har säkerheten i åtanke är när material som innehåller asbest ska rivas. Vid ett av våra jobb rev vi 400 m2 eternittak på en garagelänga i Enskede.

Eternit kan vara hälsofarligt

Eternit användes ofta som takbeklädnad och som fasadmaterial förr innan man kände till hälsofarorna. Det ansågs vara ett både praktiskt och hållbart alternativ. Sedan slutet på 70 talet är det förbjudet att använda eternit och alla former av asbest vid nybyggnad och renovering.

Anledningen till att material innehållande asbest förbjöds var att det vid rivning av sådant material, som exempelvis ett tak av eternit, frigörs fibrer som sprids lätt i luften. Inandningen av dessa så kallade asbestfibrer kan orsaka stora skador och allvarliga sjukdomar, som exempelvis viss typ av cancer. Därför är det så viktigt att den som arbetar med rivningen är kunnig och vet hur man hanterar materialet på ett säkert sätt. 

Vid en rivning och sanering av asbestmaterial som takmaterial av eternit behövs bland annat rätt typ av skyddande klädsel. Avfallet måste också tas om hand på rätt sätt för att riskerna för spridning av asbestfibrerna ska minskas.

Många tjänster i Stockholm

På Miramix har vi full behörighet och kunskapen att utföra rivning av asbest och eternit. Vi kan hjälpa er hela vägen från invertering till sanering och deponering av avfallet.

Förutom rivningsarbeten utför vi även håltagningar och sågningar i betong och andra hårdare material, mögelsaneringar, PCB-saneringar samt snöskottning och sandning under vintern. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra tjänster i Stockholm.

Läs mer om rivning av eternittak. Se även gärna bilderna från rivningen som vi utförde på 400 kvadratmeter eternittak på garagelängan i Enskede.