Rivning, Mango i Nacka centrum

  • Rivning av butiksinredning
  • Rivning i samband med ombyggnation
  • Rivning golv
  • Invändig rivning
  • Rivning
  • rivning
Miramix utför invändigt rivning i Mango butik i Nacka centrum

Miramix utför ofta olika typer av uppdrag som innefattar rivning av byggnationer. Det kan röra sig om alltifrån hela byggnader till en vägg eller andra mindre delar i redan befintliga lokaler. Ett av våra senaste rivningsuppdrag har utförts mitt i Nacka centrum. Nacka köpcentrum är en av de största galleriorna i hela Sverige. Totalt finns här över 150 olika butiker, restauranger och serviceställen. I samband med en större ombyggnation i köpcentrumet anlitades Miramix för att utföra en del av de rivningsarbeten som var nödvändiga för att förbättra köpcentrumets layout. Miramix fick bland annat i uppdrag att utföra den invändiga rivningen i Mango-butiken. I detta uppdrag ingick en fullständig rivning och bortforsling av butikens innandöme. Till detta räknas inte bara butiksinredningen utan även golv och det lager av flytspackel som golvet lagts på samt alla väggar och hela taket.

Läs mer om rivning inför ombyggnad

Miramix strävar alltid efter att arbeta snabbt och kostnadseffektivt för att se till att kunderna får bästa möjliga service och är nöjda med det slutliga resultatet. För att uppfylla dessa krav ser vi till att alltid ha kunnig och kompetent personal tillgänglig, dessa i sin tur har såklart den allra senaste och bästa utrustningen till sitt förfogande.