Rivning av eternit och asbestsanering

  • rivning av eternit
  • Rivning av eternit
  • Asbestsanering
Miramix har rivit eternit i ett garage i Hässelby samt asbestsanerat golvet.

Eternit var tidigare ett väldigt populärt byggnadsmaterial. Tyvärr upptäckte man sedan att materialet innehöll en hel del asbest. Asbest kan även finnas i andra material och det var vanligt att man använde sig av det för att uppfylla en rad olika funktioner. Resultatet är att det ofta finns asbest i äldre byggnader som uppfördes innan förbudet mot asbest infördes.

Vid rivningen av eternit eller andra material som innehåller asbest frigörs damm och det är detta damm som är skadligt för människor. Att andas in dammet kan leda till flera obehagliga sjukdomar. Vid rivning av eternit är det viktigt att arbetet sker på rätt sätt eftersom asbestdamm är mycket hälsofarligt och kan leda till många allvarliga sjukdomar om man blir exponerad för det.

Läs mer om rivning av eternit & asbestsanering.

All rivning där det finns asbest ska därför utföras av kunniga personer som har behörighet för att arbeta med asbest. Miramix har erfaren personal och jobbar med den senaste utrustningen för att se till att asbesten avlägsnas på ett säkert sätt och utan skadliga efterföljder för de som vistas i byggnaden. Miramix har vid ett tillfälle till exempel rivit eternit i ett garage i Hässelby samt asbestsanerat golvet i samma byggnad.