Asbestsanering Sanering av asbest Eternit i tak och kanaler Asbestsanering tak och kanaler Miramix har tillstånd för asbestsanering Asbest avfall Asbestsanering Sanering av eternit Rivning av eternitplattor i tak Rivning och sanering Miramix rivning och asbestsanering
Asbestsanering Sanering av asbest Eternit i tak och kanaler Asbestsanering tak och kanaler Miramix har tillstånd för asbestsanering Asbest avfall Asbestsanering Sanering av eternit Rivning av eternitplattor i tak Rivning och sanering Miramix rivning och asbestsanering

2015-04-06

Eternit i tak och kanaler

Miramix river eternit i tak och kanaler på Skuggvägen.

Eternit är en av de vanligaste produkterna som innehåller asbest.
Vid rivning är det viktigt att begränsa spridningen av damm. Miramix har lång erfarenhet och full behörighet vid hantering av asbest. Kontakta oss om du vill veta mer.

Projektarkiv