Eternit i tak och kanaler

 • Asbestsanering
 • Sanering av asbest
 • Eternit i tak och kanaler
 • Asbestsanering tak och kanaler
 • Miramix har tillstånd för asbestsanering
 • Asbest avfall
 • Asbestsanering
 • Sanering av eternit
 • Rivning av eternitplattor i tak
 • Rivning och sanering
 • Miramix rivning och asbestsanering
 • rivning av eternit
Miramix river eternit i tak och kanaler på Skuggvägen.

Eternit är en av de vanligaste produkterna som innehåller asbest.
Vid rivning är det viktigt att begränsa spridningen av damm. Miramix har lång erfarenhet och full behörighet vid hantering av asbest. Kontakta oss om du vill veta mer.