Asbestsanering av ventilationskanaler

 • asbest
 • Farligt avfall
 • Asbestsanering ventilationskanaler
 • Asbestavfall
 • Hantering av asbest
 • Avfall asbest
 • Rivning av asbest pågår
 • Asbestsanering
 • Emballera asbestavfall
 • Hantering av asbest
 • Hantering av asbestavfall
Vi erbjuder tjänster inom saneringar av både asbest, PCB och mögel. Vid ett av våra utförda jobb gjorde vi en asbestsanering av ventilationskanaler på Liljeholmens skola. Lokalerna har en sammanlagd yta av 2000 kvm.

Asbestsaneringar med rätt kunskap

Asbest är ett ämne som sedan 80-talet inte längre är tillåtet att använda i nytt material. Anledningen är att de fibrer som kommer ut i luften när asbest rivs eller går sönder är skadliga om man får med dem ner i lungorna med den luft som andas in. Eftersom att det finns risker så krävs det tillstånd från Arbetsmiljöverket för företag för få att sanera asbest.

Miramix hjälper dig med hela processen, från tillståndsansökan till slutfört uppdrag. För oss är det viktigt att kunna utföra ett professionellt arbete och att kunden känner sig nöjd med vårt arbete. Vi känner till de risker som finns vid asbestsanering och hur asbest ska hanteras för att minimera riskerna. Givetvis har vi tillstånd från Arbetsmiljöverket att utföra saneringar av material som innehåller asbest.

Vid arbetet vid Liljeholmens skola utfördes asbestsaneringen av ventilationskanalerna i flera etapper för att andra yrkesgrupper ska hinna göra sitt arbete innan skolan öppnar för höstterminen.

Sanering med kunden i fokus

För oss på Miramix är det viktigt att hålla en dialog med kunden för att kunna planera och utföra vårt arbete utan att störa annan verksamhet mer än nödvändigt. Vi planerar vårt arbete utifrån varje uppdrags förutsättningar och kan därför erbjuda ett snabbt och kostnadseffektivt arbete som passar dina önskemål som kund.

Behöver du hjälp med asbestsanering är du välkommen att kontakta oss. Vi tar uppdrag i hela Stockholmsregionen och även i Uppsala. Förutom sanering av asbest kan vi även hjälpa dig med mögelsanering samt sanering av PCB.

Läs mer om asbestsanering