Asbestsanering av rörinstallationer i Upplands Väsby

  • Asbestsanering
  • Asbest rörisolering
  • Farligt asbestavfall
  • Hantering av asbest
  • Asbesthantering
  • sanering
Miramix sanerar asbest i rörisolering. Asbest finns på 1200 punkter i rörböjar, ändslut och T-kors.

Asbest förekommer ofta i isolering kring rör än idag trots att det inte varit tillåtet att använda på mycket lång tid. Materialet totalförbjöds 1982 på grund av de hälsofaror som blev kända. Det är först vid rivning som materialet är skadligt då partiklar frigörs. Asbestfibrer är små och svävar lätt kring i luften. Vid inanding kan man drabbas av flera mycket allvarliga sjukdomar. Därför är det så viktigt att rivningen sker på ett säkert sätt.

Läs mer om asbestsanering

På Miramix har vi lång erfarenhet av hantering av asbetst. Vi både inventerar, river och sanerar. Vår personal är välutbildad och har full behörighet från Arbetsmiljöverket för att hantera asbest.