Asbestsanering av rörinstallationer

  • sanering
  • sanera asbest
  • rör i tak
  • rör i taket
Sanering av rör som innehåller asbest i isoleringen

Miramix sanerar rör som innehåller asbest i isoleringen. Det är vanligt med asbest i böjar, t-kors och avslutningar men asbestisolering kan finnas även på raka rör.