Asbestsanering av rörisolering i Solna

  • rör
  • rör i tak
  • sanera rör med asbest
  • asbestsanering rör
  • rör
Asbest har använts i en rad olika typer av material längre tillbaka i tiden på grund av dess goda isoleringsförmåga. Bland annat har det använts till isolering i rördragningar. Vid ett av våra uppdrag i Solna, Stockholm, sanerade vi rörisolering som innehöll asbest i en källare. Arbetet utfördes med högsta noggrannhet för att säkerställa en trygg miljö för alla inblandade.

Asbest kan finnas i många äldre hus

I exempelvis sådant som gamla pannor och vattenrör i olika typer av fastigheter, som en vanlig villa, användes förr i tiden ofta asbest till isolering. Men asbesten har även använts allt från lim till golvmattor till fix och fog samt i skydd mot eld, så kallade brandskydd.

Eftersom asbest användes i en så stor utsträckning som det gjorde tillbaka i tiden finns material med ämnet kvar i många hem runt om i landet. Om man misstänker att man kanske har material med asbest i hemmet kan det vara bra att ta hjälp med en asbestinventering som sedan eventuellt följs av en asbestsanering.

Vi på Miramix har behörighet att hantera och sanera asbest i rör. Vid uppdraget i Solna gällde det alltså just sanering av rörisolering i en källare.

Säker rörisolering av asbest

I samband med en sanering av asbest skärmar vi av det utrymme som ska saneras så att den skadliga asbesten inte kan spridas utanför området. Sedan utför vi saneringen med rätt typ av säkerhetsutrustning och metod. Efter en sanering av asbest ska sedan även materialet som blir över tas om hand på rätt sätt.

Se gärna bilderna från saneringen av asbest som vi på Miramix utförde i Solna ovan. Läs även gärna mer i vår FAQ om hur en asbestsanering går till.