Asbestsanering Långbrodalsvägen

  • betonggolv
Asbestsanering av 50m2 golv samt eternitkanal.

Miramix utförde asbestsanering hos en privatperson. Saneringen omfattade 3 rum samt förråd. Saneringen omfattade även en eternitkanal i köket.

Läs mer om våra tjänster inom eternitsanering.