2014-08-20

Asbestsanering Långbrodalsvägen

Asbestsanering av 50m2 golv samt eternitkanal.

Miramix utförde asbestsanering hos en privatperson. Saneringen omfattade 3 rum samt förråd. Saneringen omfattade även en eternitkanal i köket.

Läs mer om våra tjänster inom eternitsanering.

Projektarkiv