Asbestsanering, rivning i källare på Östermalm

  • asbestsanera fastighet
  • Sorterat rinvningsavfall
  • Isolerade rör i källare
  • Källare med kraftiga väggar
  • Rörinstallation i källare
  • Rör i källare
Ingen har missat hur asbest kan påverka oss människor och vår omgivning! Vi på Miramix har gedigen kunskap och utrustning som krävs och har nu utfört en säker rivning och asbestsanering i en källare på 550m2 belägen på Östermalm.

Säker asbestsanering med oss

Asbest var vanligt förekommande i byggmaterial som användes fram till 1977 då sedan asbest visades kunna göra en stor negativ påverkan på människors hälsa. Asbet blev där med förbjudet. Det är inte ovanligt att asbest hittas i äldre hus runt om i landet och finns bland annat i isolering av ventilationsrör, fönsterkitt och tak och fasader som är byggda med eternitplattor. Idag skall en asbestinvertering med asbestprovning genomföras för arbeten där äldre material kan tänkas stötas på under rivnings- och renoveringsarbeten.

Vi på Miramix har lång erfarenhet av asbestsanering och följer regler och riktlinjer för att på ett säkert sätt skydda vår personal och omgivning. Eftersom asbest lätt sprids genom luften använder sig personalen av säker skyddsutrustning så som speciella masker med P3-filter och skyddskläder. För arbeten inomhus stängs ventilation och dörrar och springor täcks för. Området där arbetet pågår täcks in i plast och flera slussar byggs upp där personalen kan ta av sina skyddskläder, tvätta sina händer och på ett säkert sätt ta sig utanför slussarna utan att sprida vidare fibrerna.

Frågor om asbest?

I vissa fall kan långtidsinandning av asbest leda till lungcancer men att andas in asbest kan även ge en direkt påverkan på lungorna och där med framkalla andningssvårigheter. Har du en äldre fastighet och planerar för byggprojekt, rekommenderar vi dig att vända dig till oss för att göra en säker asbestanalys och provtagning. Vi utför asbestsaneringar runt om i Stockholm och följer Arbetsmiljöverkets direktiv för ett säkrare arbete. Vill du veta mer om asbest eller har frågor för en säker asbestsanering kan du kontakta oss eller besöka vår sida för att läsa mer om asbestsanering.