VIDEO: Betonghåltagning i fasadvägg, Alvik

  • sågning
  • Fasad håltagning
  • Betongsågning
  • Väggsågning
  • Betongsågning fasad
  • Håltagning vägg
Betongsågning i 400 mm tjock fasadvägg i Alvik.

Klippet demonstrerar när vi utför betongsågning i 400 mm tjock fasadvägg i Alvik 2016-09-05.

Vi på Miramix kan hjälpa er med:
- Väggsågning upp till 75 cm.
- Diamantborrning, diametrar från 10 mm - 1000 mm.
- Sömborrning.
- Golvsågning upp till 75 cm.