Betongsågning av bärande vägg

  • betongsågning av bärande vägg
  • sanering av eternit
Miramix utför betongsågning i armerad vägg som är bärande. Betongväggen är 18 cm tjockt.

 

Betongsågning av bärande vägg

Vi på Miramix utför betongsågning i armerade och bärande väggar. Det är ett arbete som kräver kunskap och erfarenhet för att det ska bli rätt utfört. Oftast brukar en betongvägg vara 18 centimeter tjock, men vi kan utföra sågning i väggar och golv som är upp till 75 centimeter tjocka.

Det är inte bara vår gedigna kunskap och erfarenhet som gör att vi kan utföra jobbet, utan vi har också hjälp av våra moderna maskiner. Tack vare det utför vi betongsågningen både snabbt och effektivt åt dig.

 

Allvarliga problem utan kunskap

Allt fler vill göra om sina hem och det märks till exempel i det ständigt ökade antalet TV-program som finns där du får tips om hur du utför arbete i hemmet på egen hand. Det finns också program där folk tar på sig för mycket och får stora problem för att de inte har utfört arbetet på rätt sätt, eller inte har gjort det alls. Om du vet att du inte har expertisen, orken eller tiden att bygga i hemmet själv är det bättre att skaffa professionell hjälp, särskilt när det gäller så tunga jobb som att arbeta med betong. Särskilt viktigt är det om det ska sågas i en bärande vägg där det inte får orsaka problem för resten av byggnaden.

 

Nytt fönster eller öppen planlösning?

Det kan finnas många olika anledningar till att du behöver såga upp en betongvägg. Det kan exempelvis vara att du vill ha en dörr insatt, sätta dit ett fönster i källaren eller öppna upp mellan olika rum för en skapa en öppen planlösning. Oavsett anledning kan du lita på att vi har den rätta kompetensen och maskinerna för att utföra jobbet på rätt sätt. Kontakta oss om du har något betongjobb som behöver utföras eller har frågor om betongsågning av bärande vägg.