Betongsågning, Ytterbyvägen

  • bilning golv
Sågning av betong samt bilning av golv på Max restaurang i Täby

På beställning av ett byggföretag har Miramix sågat i armerad betong samt bilat upp golv på Max restaurang i Täby.