Bilning av 200 m² golv på Kungsholmen.

  • rivning i lokal
  • rivning i lokal
  • bilning av golv
Det finns många olika typer av metoder för att göra en håltagning i betong beroende på vilken slags håltagning det rör sig om.

En metod som vi använde i ett av våra senaste projekt är bilning. I samband med ombyggnation av garage fick vi bila ett golv.

Stora och små bilningsarbeten

Bilning är en metod som används vid håltagningar när man vill ha en metod som är bra för exempelvis upprivning av ett golv, borttagning av kakel eller för att komma åt rör. Vid mindre bilningsarbeten som bland annat just borttagning av kakel eller klinker används en mindre maskin som går att sköta för hand. Vid större arbeten används istället starkare maskiner som passar syftet.

De större maskinerna är något som har en positiv effekt på arbetets gång vilket gör att du som kund kan spara pengar. Istället för att det krävs mer personal och ökade personalkostnader sparas pengar genom att jobbet utförs med effektiva maskiner.

Det kan finnas flera anledningar till att man får behovet att anlita ett företag för ett arbete inom bilning. Det kan vara allt från att man har haft en vattenläcka och som nämnt måste komma åt rör i en vägg eller ett golv till att man vill renovera och bygga om.

Bilning av en stor garageyta i Stockholm

Arbetet som vi utförde i Kungsholmen var i samband med en renovering där vi bilade i den 200 kvadratmeter stora golvytan i ett garage.

Vi har stor erfarenhet samt den tekniken och verktygen som krävs för att kunna genomföra ett bra jobb inom bilning. Oavsett om det gäller att riva ett badrum, ta bort kakel eller bila ett golv så fixar vi det. Inget jobb är för stort eller för litet för oss. Läs mer om bilning här.