Bilning av 200m² källargolv

  • bilningsrester
Det finns en mängd typer av arbeten som kan utföras i betong vid renoveringar och nybyggnationer. En metod som används för att öppna upp i betong är bilning. Ett av Miramix senaste arbeten består av att bila i ett källargolv i samband med en renovering för att göra källaren större och luftigare.

Bilning i betong med handhållen maskin

Bilning i betong är en metod som används exempelvis för att öppna upp och få bort delar av ett betonggolv eller få bort kakel och klinker i ett badrum. Med en bilningsmaskin som antingen manövreras för hand eller en större maskin kallad Brokk gör man hål i betongen och kan få bort det man vill och förebereda inför en renovering.

Bilning görs i hårda byggmaterial och används ofta vid våtutrymmen där vattenläckage kan upptäckas. Att bila upp ett källargolv kan därför ge en indikation och en proaktiv åtgärd mot vattenskador.

Vid bilningen i det 200 kvadratmeter stora källargolvet är uppdraget att sänka golvet med hela 40 centimeter. I en källare blir det svårt att höja taket, så istället sänker vi golvet för att göra ytan större och luftigare. Detta är något som även tillgängliggör för ny isolering och rör. Till vår hjälp vid det här jobbet använder vi just en mobil, handhållen, bilmaskin som gör att vi kan röra oss fritt och i alla utrymmen.

Betongarbeten i Stockholmsområdet

Förutom bilning i betong erbjuder vi även tjänster inom håltagningar och borrningar i betong av olika storlekar, saneringar av bland annat asbest samt rivningsarbeten. Bland våra kunder finns privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag runt om i Stockholmsområdet.

Arbetet med bilningen i det 200 kvadratmeter stora källargolvet hade sin start den 14 augusti 2017. Se gärna bilderna från projektets början och läs även gärna mer om våra tjänster inom bilning.