Bilning av betonggolv i källare

  • betongbilning av golv
  • rivning i källare
  • rivning inomhus
  • rivning
  • bilning av betonggolv
Det finns många metoder som kan användas vid håltagning i betong. Vid ett av våra uppdrag i Stockholm bilade vi i ett betonggolv i en källare i samband med ombyggnation.

Bilning med kraftfulla maskiner

Håltagningar i betong kan man behöva utföra av många anledningar. Det kan vara i samband med en renovering av en byggnad eller i samband med en nybyggnation. Det kan vara att man behöver ta hål i golv och väggar för att fästa någon typ av konstruktion eller att man vill öppna upp mellan två rum, göra plats för en dörr eller något helt annat. Det kan också vara att man behöver öppna upp ett helt golv. En metod är alltså då bilning.

Vid vårt uppdrag där vi utförde bilning i en källare handlade det om att öppna upp golvet. Betonggolvet skulle bilas för att ge utrymme för att kunna bygga om och renovera. I samband med att vi utför bilning i Stockholm använder vi oss antingen av en handhållen maskin eller en större och kraftigare rivningsmaskin av märket Brokk. Att maskinen är så pass kraftfull som den är gör att bilningen blir snabb och effektiv.

Bilning och andra håltagningar

Förutom bilning i betong, som var fallet vid just detta uppdrag i Stockholm, utför vi på Miramix även bland annat allt från slipning av betonggolv till sågning i väggar och golv och betongspårning.

Genom en betongslipning avlägsnas ojämnheter i betonggolvet, vilket gör att golvet få ett fint utseende och blir slitstakt. Betongsågningar utför vi på upp till 75 centimeters tjocklek och betongspårning kan slutligen utföras för att dra rör och kablar av olika slag.

Läs gärna mer om våra arbeten i betong i Stockholm