Demontering ventilation, Svartlösavägen

  • sanering
Under 40- och 50-talet var eternit ett vanligt material i ventilationskanaler.

Miramix har fått i uppdrag från ett byggföretag att demontera en restaurangs ventilationskanaler. Ventilationskanalerna var gjorda av eternit vilket var väldigt vanligt förr.

Läs mer om våra tjänster inom eternitsanering.