Avfall vid sanering Miramix utför rivning och sanering Sanering i källarlokal Hantering av avfall
Avfall vid sanering Miramix utför rivning och sanering Sanering i källarlokal Hantering av avfall

2015-02-18

Eternit i källare

Rivning av eternit i källare

Miramix river eternit i 80 kvm stor källare i Enskede.

Projektarkiv