Eternit i källare

  • asbestsanering
  • sanera asbest
  • Avfall vid sanering
  • Miramix utför rivning och sanering
  • Sanering i källarlokal
  • Hantering av avfall
  • sanering av asbest
Rivning av eternit i källare

Miramix river eternit i 80 kvm stor källare i Enskede.