Håltagning, betongsågning och slipning på Elite Hotel

  • Håltagning
  • Elite Hotel Vasastan
  • Betongsågning
  • Elite Hotel Vasastan
  • Betongsågning
  • Håltagning
  • Betonghåltagning
  • Håltagning
  • Håltagning Elite Hotel
Miramix har fått i uppdrag att borra 270st hål i bjälklaget, såga/bila 80m betonggolv, urborrning kärna av golvbrunn 110st, samt slipa 1000m2 betonggolv.

Håltagning  i betong

Hos Elite Hotel i Vasastan har vi genom håltagning öppnat upp för 270 stycken hål i bjälklaget och 110 stycken golvbrunnar. 

Vid nybyggnation eller renoveringar genomförs håltagning för att öppna upp i tex väggar, golv och tak för att kunna installera el och VVS efter att konstruktionen är på plats. Genom att utföra håltagningen efter att konstruktionen är på plats, ökar möjligheten för ett bättre utfört arbete.

Betongsågning

Betongsågning används ofta för att öppna upp större utrymme i b.la golv, väggar och tak. Det kan handla om att skapa öppnare planlösning, skapa nya fönsterytor eller öppna upp möjligheter för en ny dörrinstallation. För att kunna ta sig igenom hårda material som betong, tegel och andra sorters sten är vår maskinpark utrustad med toppmoderna maskiner och utbildad personal. 

Robotar för betongsågning

För oss på Miramix är effektivitet och säkerhet en stor nyckel i ett lyckat arbete. Med hjälp av våra våra robotar kan vi utföra rivningsarbeten i olika storlekar

Vid arbeten i trånga miljöer har vi möjlighet att använda oss av våra effektiva rivningsrobotar. I vår maskinpark finns Brokk 110 som är den nya generationens rivningsrobot som är smartare, starkare och tuffare än de flesta andra robotar. Maskinen är smidig och möjliggör för oss att kunna ta med den även till de mest komplicerade platser.

Miramix-din hjälp vid håltagning och betongsågning

Vi vänder oss till kunder runt om i Stockholms området. När du anlitar Miramix kan du räkna med erfaren och ansvarsfull personal, toppmodern utrustning och kvalitet på genomfört arbete.  Eftersom vi på Miramix använder oss av egenanställd arbetskraft, ställer vi krav på utbildning och säkerhet och kan där med hålla en hög standard på våra arbeten ut mot uppdragsgivare.

Läs mer om våra tjänster under betonghåltagning