Håltagning på Södermalm

  • Håltagning Södermalm
  • Krankorg
  • Håltagning
  • krankorg
  • Södermalm
Ett av våra senaste projekt var att borra 30 stycken hål i en 50 cm tjock tegelfasad i ett bostadshus på Södermalm. Utöver detta monterade vi även galler på fastigheten.

Håltagning i tegel

Vi på Miramix har under flera år arbetat med håltagning och borrning i tegel, betong och andra hårda byggmaterial. Huvudnyckeln för en lyckad borrning är kunskap och bra verktyg. Våra erfarna medarbetare är utbildade och vet hur olika material ter sig under påfrestning.

I det här projektet behövde vi ta oss igenom en tegelfasad som var 50 cm tjock. Med hjälp av moderna verktyg minskade vi risken för att fasaden skulle spricka eller att borrningen skulle påverka konstruktionen negativt.

Tips för borrning i tegel

Har du funderingar på att göra en håltagning eller själv borra i tegel? Nedan listar vi upp några steg som är viktiga att tänka igenom:

Arbeta med rätt borr - För att förhindra sprickor eller skada på materialet, bör valet av borr ses över. För att lyckas ta sig igenom tegel och murbruksprojekt är en slagborr att föredra. Slagborren borrar sig igenom materialet med hjälp av små hammarlikande rörelser.

Minimera sprickbildning - Kolla igenom materialet och avgör om det klarar en borrning. Är hålet du skall göra litet? Ett alternativ är att borra i murbruket istället för i tegelstenen.

Kyl borren- Under borrningen blir borren väldigt varm. Detta kan du motverka genom att doppa borren i kallt vatten.

Vart finns elektronik - Innan du påbörjar borrningen behöver du ta reda på om det finns dold elektronik inne i väggen.

Använd skyddsutrustning - För att skydda dig själv från tegelstänk så bör skyddsutrustning som glasögon användas under arbetets gång. 

Borra pilothål - Genom att borra ett pilothål säkerställer du att under borrningen inte använda för mycket kraft som kan orsaka att borren glider och skadar teglet. Samtidigt ökar det lättheten med att föra in en större borr och genomföra borrningen rakt.

Håltagning Södermalm

Vi har lång erfarenhet och kunniga medarbetare. Vi arbetar runt om i Stockholm och Södermalm och hjälper både privatpersoner och företag med håltagning i hårda material.