Håltagningsarbete på Nike

  • håltagning
Vid ombyggnaden av Nikes huvudkontor gjorde Miramix håltagning för rörinstallationer mm.

På uppdrag från privatpersoner, byggföretag och fastighetsbolag utför Miramix håltagning i betong och andra hårda material så som sten eller tegel. Med vår moderna utrustning och kunniga personal utför vi ett professionellt arbete när du behöver ta hål eller borra för exempelvis elinstallationer, rördragningar med mera.

 

Se oss utföra håltagning och borrning i betong

Var dock försiktig med volymen och använd eventuellt hörselskydd, det gör vi! :-) 

 

Läs mer om våra tjänster inom håltagning